За нас

КОНТЕКСТ ЕООД участва на българския пазар повече от десет години. Три са основните направления на дейността ни: издателска, рекламна, типографски проекти. Стремежът ни винаги е бил да се учим от най-добрите световни практики и да ги прилагаме в работата си. Разработките за големи корпоративни клиенти (местни офиси на чуждестранни компании или официални дистрибутори) ни дадоха възможност да натрупаме солиден опит в придържането към и адаптирането на стриктната корпоративна идентичност на фирмите. Независимо какво е направлението на дейността ни, ние винага сме търсили и търсим иновативността и ориентирането на услугите и продуктите към очакванията на клиента.

Издателска дейност

Гордеем се с това, че сме пионери в редица области на книгоиздаването. През 2004 година пуснахме на пазара поредицата „Да пишем без грешки“, която привнесе елементите на интерактивност в процеса на обучение. С поредицата „Тестове по литература“ (за 7., 11. и 12. клас) първи предложихме на учениците и учителите възможността да използват тематични тестове по литература в текущата подготовка, както и при подготовката за изпитите НВО и ДЗИ.

Изданията на КОНТЕКСТ в областта на академичната литература се отличават със своето стилно оформление, спазването на стандартите за научни издания, както и с прецизната си полиграфическа разработка. За нуждите на академичното книгоиздаване предлагаме гъвкав подход с възможност за реализиране на специализирани издания в малки тиражни серии при много добра цена за изработка.

Рекламна дейност

Реклами за печатни и електронни медии (радио, телевизия, интернет), постери, билбордове, листовки, брошури, визитки, календари, транспортна и външна реклама – разнообразни са формите на графичен дизайн, които КОНТЕКСТ е изпълнявал и изпълнява за своите клиенти през годините.

Типография

За издателската и рекламната си дейност КОНТЕКСТ разработи своя система от шрифтове. Някои от тези шрифтове (Bretan Pro, Tipotype, Sibila, Selena) вече са публикувани в OPEN FONT LIBRARY за безплатно ползване при условията на лиценза SIL Open Font License (OFL).

Представяне на книгата на д-р Теофана Гайдарова
„Новото в новия български правописен речник“ в БТА

Представяне на книгата
на Александър Фол „Думи и образи“ по БНТ

Представяне на книгата
на Миряна Янакиева „От родния кът до гроба.
Пенчо Славейков – „Сън за щастие“ по БНТ

Актуални заглавия

Срещи по пътя

Срещи по пътя

 

Никола Добрев

 

Година на издаване: 2018

Страници: 320

Корици: твърди

Електронно издание: PDF

 

В книгата на инж. Никола Добрев „Срещи по пътя“ читателят е привлечени от откровението на автора. С много човешка топлота, увлекателно и неподправено инж. Добрев разказва за сложния си житейски път, за личностното и професионалното си израстване като научен специалист, инженер-металург и мениджър.
Авторът не натрапва спомените си. С фина и деликатна прозорливост той ни напомня, че всеки от нас трябва да търси корените на жизнения си път в семейната среда, в училището, сред приятелите. Превръщането ни в зрели, целенасочени и успешни личности донякъде е по волята на случайността и съдбата, внушава с разказа си инж. Добрев, но в още по-голяма степен е плод на нашето собствено вътрешно израстване на основата на житейския ни път и на житейския избор, който правим.
Повествованието на инж. Добрев е обагрено с тънка, едва доловима нотка на самоирония, която е най-зрелият показател за мъдрост и човечност.
Въпреки трудностите и превратностите на обществения ни живот през последните три десетилетия инж. Никола Добрев разказва за своя професионален път и за промените, на които той е не само свидетел, но в които е и активен участник, с чувството за достойно изпълнен личен, професионален и обществен дълг.
Спомените на инж. Добрев безспорно са ценен принос за най-новата ни история, защото документират пътя на съхраняване и израстване в индустриална структура по световните стандарти на ключово за българската икономика предприятие – КЦМ АД. Читателят ще остане удивен да осъзнае, че борбата за запазване на КЦМ АД е не само битка за настоящето и бъдещето на металургията у нас, но и битка в името на хората; битка за тези, които намират своето поприще и житейско призвание в металургията, а така също и за хората, които живеят в околностите на предприятието. Грижата за тяхното здраве се осъществява чрез изграждане на най-модерни системи за екологична ефективност и екологична защита и чрез специални социални програми за подпомагане.
„Срещи по пътя“ на инж. Никола Добрев е доказателство за това, че когато силно желаеш нещо, когато не се страхуваш и се бориш за постигането на дадена цел, няма сила, която може да те спре по пътя.

Владимир Кисьов

 

Новини

КЦМ Бюлетин

Първи стъпки на шрифта SIBILA в новия брой на бюлетина на КЦМ

Шрифтът SIBILA направи своите първи стъпки.

В януарския брой на изданието на КЦМ 2000 ГРУП (оформен в издателство КОНТЕКСТ) шрифтът беше използван за първи път в печатен вариант.

SIBILA е разработен за ползване в печатни материла – на първо място книги, брошури. Четивен, прегледен, приятен за възприемане – той е израз на стремежа на издателство КОНТЕКСТ активно да работи за развитие на шрифтовото разнообразие на кирилицата. Вариантът regular на шрифта SIBILA е предложен за безплатно ползване в OPEN FONT LIBRARY.

 

 

НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК

НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК

Излезе от печат книгата на Теофана Гайдарова „Новото в новия български правописен речник“ – критичен и обстоен преглед на книжовната норма с акцент върху нерешените проблеми на българския правопис и пунктуация.