Академични издания Социология

Неравенство, дискурс, наследяване

Неравенство, дискурс, наследяване

 

Стойка Пенкова

 

Година на издаване: 2013

Страници: 256

Корици: меки

Език: български

Тегло: 340 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-45-8

Цена: 13.00 лв.

 

Монографията „Неравенство, дискурс, наследяване“ предлага специфичен емпиричен подход към неравенството, който тематизира неравенството едновременно като социален, като категориален (членови) и като дискурсивен феномен. В тази перспектива дискурсите се схващат като социални феномени, които по различен начин влекат след себе си социални действия на „вършене“ на неравенство и които (въз)произвеждат неравно разпределените отношения на власт и доминация. Разполагайки се в общото дискурсивно пространство на отношението ‘неравенство – дискурс – наследяване’, изследването постъпателно разкрива възможните оптики към своя основен предмет, измествайки всеки път с няколко градуса ъгъла на виждане.

 

Купете сега чрез

Академични издания Социология

Неравенство, дискурс, наследяване

Наследяване и дискурсивни практики

 

Стойка Пенкова

 

Година на издаване: 2013

Страници: 110

Корици: меки

Език: български

Тегло: 240 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-46-5

Цена: 10.00 лв.

 

Сборникът със студии „Наследяване и дискурсивни практики“ представя една критическа перспектива към проблема за наследяването, въвеждайки в анализа дискурса като специфичен социален феномен, който се явява носител и проводник на социални смисли; на ценности, идеи, интерпретации и на различни ментални и виртуални образувания („ансамбли“ би казал Фуко). Преочертаването на проблема за наследството и поставянето му в контекста на неговото дискурсивно осъществяване, налага той да се мисли в перспективата на т. нар. ‘историческа социология на дискурсивните практики’.

 

Купете сега чрез

Академични издания Социология

Неравенство, дискурс, наследяване

Практическата логика и порядъкът на дискурса (Бурдийо и Фуко)

 

Стойка Пенкова

 

Година на издаване: 2014

ISBN

мека корица

под печат

 

 

 

 

Купете сега чрез

Академични издания Правни науки

Кралят физиономист

Проблеми на международното частно право в областта на конкуренцията

 

Правна регламентация в рамките на Европейския съюз

 

Димитър Деков

ISBN

мека корица

под печат

 

Конкуренцията е основният механизъм на пазарната икономика, чрез който се насърчават участниците в стопанския оборот да предоставят на потребителите продуктите (стоките и услугите), които последните искат. Свободната конкуренция насърчава иновациите и намалява цените. За да бъде ефективна, конкуренцията се нуждае от стопански субекти, които са независими един от друг, като всеки един от тях да бъде обект на конкурентния натиск, упражняван от другите.

В тази връзка, цели на настоящия труд са:

разглеждане на съществуващата правна уредба на въпросите на международното частно право за определяне на компетентен съд и приложимо право при спорове от нарушаване на конкуренцията на международно равнище и на равнището на ЕС;

извършване на анализ на особеностите на нарушаване на конкуренцията и взаимодействието между прилагането на конкурентното право по гражданскоправен ред и прилагането му от компетентните органи по защита на конкуренцията;

извеждането въз основа на анализа на европейската правна уредба на съответни теоретични изводи и заключения и изготвяне на предложения за усъвършенстване на националната правната уредба (Закона за защита на конкуренцията) в областта на съотношението на правото на ЕС и националното антимонополно право;

изготвяне на предложения за подобряване на действащата правна уредба за определяне на компетентен съд и приложимо право в рамките на Европейския съюз.

 

Купете сега чрез